Βιογραφικό
PDF Εκτύπωση E-mail

Ο Παντελής Βάλβης γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Σχολή της Ιατρικής & Χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Ρώμης και έλαβε την ειδικότητα της πλαστικής χειρουργικής στην Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του νοσοκομείου «Μεταξά».

Άρχισε την εξειδίκευση του στη μεταμόσχευση μαλλιών το 1993 και μέχρι σήμερα έχει με επιτυχία πραγματοποιήσει χιλιάδες μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρουσιάζοντας την έρευνα του ως πλαστικός χειρουργός ειδικευμένος στη μεταμόσχευση μαλλιών όπως: «Μέγα στάδιο στην μικρομεταμόσχευση μαλλιών σε εκτεταμένη αραίωση με πλούσια δότρια ζώνη».

Είναι Διευθυντής της Κλινικής Μεταμόσχευσης Μαλλιών του Metropolitan Hospital, επιστημονικός Διευθυντής της VIP Hair Clinic, Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Μεταμόσχευσης Μαλλιών και μέλος του ISΗRS (International Society of hair Restoration Surgery).

Συνεργάζεται επίσης στη μεταμόσχευση μαλλιών με την Κλινική San Donato του Μιλάνου , το Ιατρικό Κέντρο Athens Beverly-Hills και το Μαιευτικό και Γυναικολογικό Νοσοκομείο ΡΕΑ.

 

ΕΙΝΑΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:

 

ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ

“Mega stadio nel trapianto dei capelli: 2500 micrografts in una seduta”, 45o Congresso Nazionale delle Societa Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica Perugia - Italia, Ottobre 1996

“Μέγαστάδιο στη Μεταμόσχευση Μαλλιών: 2500 micrografts σε μια συνεδρία” 45ο Εθνικό Συνέδριο της Ιταλικής Ένωσης Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής Περούτζια Ιταλία, Οκτώβρης 1996

“Tecnica particolare nella sutura dopo riduzione della calvizie”, 45ο Congresso Nazionale delle Societa Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica Perugia - Italia, Ottobre 1996

“Μοναδική τεχνική για την τομή μετά από μείωση της φαλάκρας”, 45ο Εθνικό Συνέδριο της Ιταλικής Ένωσης Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Περούτζια Ιταλία, Οκτώβριος 1996

“Mega session of Hair Transplantation: The best technique for baldness restoration”, 20o Hellenic Surgical Congress, November 1996

“Μεγαστάδιο στη Μεταμόσχευση Μαλλιών: Η καλύτερη τεχνική για την αποκατάσταση της φαλάκρας”, 20o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Νοέμβριος 1996

“Mega session of Micro-mini Hair Transplantation in extensive baldness and in rich donor sit”, 8th Congress of European Section of the IPRAS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Portugal, June 1997

“Μέγαστάδιο στη Μικρό- Mίνι Μεταμόσχευση Μαλλιών στην προχωρημένη φαλάκρα και στην πλούσια δότρια περιοχή”, 8ο Ευρωπαϊκό συνέδριο τμήματος του IPRAS, Διεθνής Οργανισμός Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής, Πορτογαλία, Ιούνιος 1997

“Mega stadium of Total Hair Transplantation. Personal Technique”, 3th Hellenic Congress of Plastic, Reconstructive and Aestetique Surgery November 1997

“Μέγαστάδιο Ολικής Μικρομεταμόσχευσης Μαλλιών. Προσωπική τεχνική”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Νοέμβριος 1997

“Megasessione di microautotrapianto di capelli in pazienti con estesa calvizie e con ricca area donatrice”, Periodico Trimestriale di Medicina Estetica, Anno 22 numero 1 Gennaio/Marzo 1999

“Μεγαστάδιο Μικρομεταμόσχευσης Μαλλιών σε ασθενείς με εκτεταμένη φαλάκρα και με πλούσια δότρια ζώνη”, Τρίμηνο Περιοδικό Αισθητικής Χειρουργικής, 22ος χρόνος, 1ο νούμερο, Ιανουάριος-Μάρτιος 1999

“Hair Transpalntation: An ideal technique or an ideal confrontation”, 7th Hellenic Congress of Dermatology, June 1999

“Μεταμόσχευση Μαλλιών: Μια ιδανική τεχνική ή μια ιδανική σύγκριση”, 7ο Ελληνικό Συνέδριο Δερματολογίας, Ιούνιος 1999